A+ / A-

Театрален фестивал

Театрален фестивал

ТЕАТРАЛЕН  ФЕСТИВАЛ  “ ЖИВОТЪТ Е ПИЕСА ”

(13.07 - 20.07.2013 г.)

Предстои ни потапяне в света на театралното изкуство. Детски и юношески театрални колективи ще покажат най- доброто от себе си.

Цел и задачи:

 - Повишаване нивото на интереса към  езика и културата с помощта на театралното представление;

 - Укрепване на международните връзки, разширяване на творческите и професионални контакти, обмяна на опит и идеи между театралните школи;

 - Приобщаване на децата към чуждестранната и национална театрална култура, драматургия и литература, музика и хореография;

 - Развитие на духовно-нравствените, патриотичнии и естетични чувства у децата;

 - Анализ  на репертоара на детските театрални колективи;

 - Анализ  на проблемите, свързани с  детското театрално изкуство.

Място на провеждане:

 - На територията на лагер „Приятели“, Хотел Грийн парк, Китен, България.

Организатори:

  - Българо-руски център на културата г. Бургас, Туристическа агенция „USB-Travel“, хотел „Грийн Парк“, Администрация на г. Китен, Администрация г. Приморско.

Номинации:

 - Драматичен спектакъл;

 - Музикален спектакъл;

 - Миниатюри;

 - Художествено четене;

 - Куклен театър;

 - Моделна пластика.

Условия за участие във Фестивала:

 - Продължителность: до 15 минути. Участниците да са до 18 години;

 - Специфично сценично оборудване и декорации към спектаклте се донасят сами от колектива. В номинациите са важни:

    - сценичноповедение;

    - подбор на репертоара в соответствие с възрастта;

    - артистичност на  героите;

    - сценичност (пластика, костюм, култура на испълнението);

    - музикално сопровождане;

    - оригиналност на  костюмите. 

Жури:

 - Състои се  от културни дейци от  Българии, Русия, Украйна.

Награждаване:

 - Всички  участници на финала на Фестивала се награждават с  дипломи;

 - Победителите от първо, второ и трето място във възраст от 14 години се награждават в номинации за най- добра мъжка и женска роля;

 - Специални награди получават участниците , избрани по зрителска симпатия.


Театрален фестивал " Животът е пиеса "
Театрален фестивал
Театрален фестивал